ჩვენი სერვისები

ჩვენს კომპანიაში ტარდეპა შემდეგი ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირება

M1

M1

8 და ნაკლები მგზავრისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები

M2

M2

8 და მეტი მგზავრისათვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 5 ტონამდე

M3

M3

8 და მეტი მგზავრისათვის განკუთვნილი და მეტი მასის სატრანსპორტო საშუალებები 5 ტონიდან

N1

N1

ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5 ტონამდე

N2

N2

ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5-დან 12 ტონამდე

N3

N3

ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5-დან 12 ტონიდან

O3

O3

მისაბმელები და ნახევარმისაბმელები 0,75-დან 3,5 ტონამდე

O4

O4

მისაბმელები და ნახევარმისაბმელები 3,5-დან 10 ტონამდე

ფილიალები

ადგილის დაჯავშნა

სტატისტიკა

LIVE ტრანსლაცია